Jótállási feltételek

 1. A BOROVI Faipari Zrt. ( a továbbiakban: „Gyártó”) szavatolja, hogy az általa gyártott termékek gyártási (gyári) hibáktól mentesek. A termék gyártási hibásnak minősül, ha nem lehetséges rendeltetés szerinti használata, az alkalmatlanságot pedig az anyagok tulajdonságai okozzák.
 2. A Gyártó jótállást nyújt az általa előállított termékekre a vásárlás  Gyártó vagy eladó által a Jótállás nyomtatványán igazolt dátumától számított 12 hónapra, de legföljebb a gyártás dátumától számított 24 hónap lejártáig.  A jótállás fedett, száraz helységekben tárolt, valamint 55%-ot meg nem haladó páratartalmú helységekben beépített termékekre érvényes.
 3. A termékre vonatkozó reklamációk elfogadására és a garanciális javítások elvégzésére kizárólag a gyártó vagy az általa meghatározott személy jogosult.  Reklamációt a vásárlás helyén vagy a Gyártónál lehet bejelenteni, bemutatva az eredeti Jótállást és a vásárlást igazoló számlát illetve pénztárjegyet. A Vásárló kötelessége a Jótállást  átvenni az Eladótól. A Gyártó a bejelentett reklamációt a bejelentés napjától ( a reklamációs bejelentés Gyártó általi kézhezvétel napjától) számított 21 napon belül bírálja el. A Gyártó határozza meg az elbírálásnak módját. A reklamáció elfogadása esetén a Gyártó kötelezettséget vállal a hibás termék megjavítására ( a jótállás időszakban), a Vevővel egyeztetett időpontban. A Gyártó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy amennyiben a termék gyártási hibája nem javítható, vagy három egymást követő javítás nem vezet eredményre, a terméket hibától mentes termékre cseréli. Abban az esetben, ha döntés születik a termék kicserélésére, nem a Gyártót terhelik a szállítás, a kiszerelés és a beépítés költségei. A jótállási időszak meghosszabbításra kerül a reklamáció bejelentésének napjától a javítás megtörténtéig eltelt időszakkal. A határidő a szükséges mértékben kitolódik abban az esetben, ha a Vevőnek felróható okból nem volt lehetséges a termék megvizsgálása vagy javítása. 
 4. A Gyártó jótállási kötelezettsége érvényét veszti abban az esetben, ha:

-          arra jogosulatlan személyek ( nem a Gyártó vagy általa meghatalmazott személyek) végeztek javítást, átalakítást a terméken (gyalulás, furatok, vájatok készítése, kivéve a vasalatokhoz, a kilincsekhez szükségeseket, az ajtószárnyak vagy az ajtótokok visszavágása),

-          a termék szerkezetén átalakítás történt a Gyártó beleegyezése nélkül, pl. a vasalatok más típusra cserélése, kiegészítő elemek felszerelése ( kivéve zárbetétek és a kilincseket),

-          a jótálláson nincs rajta az Eladó pecsétje, a vásárlás dátuma, vagy a Vevő aláírása,

-          Ha a jótálláson arra jogosulatlan személyek végeztek változtatásokat.

 

 1. Az észrevehető, látható hibák reklamálására a vásárlástól számított 7 napon belül, de legkésőbb a beépítéskor sor kell kerüljön. A mennyiségi, a mérettartást és a működést  érintő reklamációkat a nyílászárók átvételekor kell legkésőbb bejelenteni, ennek elmulasztása a jótállás elvesztését vonja maga után. 

A Gyártót nem terheli a felelősség a termék elvesztése, károsodása vagy megsemmisülése esetén, ha annak kiváltó oka nem a termékben jelentkező meghibásodás volt.

A jótállás nem terjed ki különösen:

-          arra, ha károsodások a nem megfelelő tárolás következtében léptek fel, ahol:

-          a minimális környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint 10 ◦C,

-          az ajtóval elválasztott helységek közötti hőmérsékletkülönbség meghaladja a 10 ◦C-ot,

-          az ajtóval elválasztott helységek páratartalma közötti különbség meghaladja a 10%-ot,

-          a helységekben a levegő páratartalma több mint 55%

-          az ajtók méterenként 3 mm-t el nem érő megvetemedésére (PN-EN 1530-2001)

-          a helységek levegőjének túl magas páratartalma miatt bekövetkező duzzadás következtében kialakult elszíneződésekre, deformálódásra és elemek károsodására.

 1. A jótállás szintén nem terjed ki:

-          a termék szállítása, rakodása során, valamint nem megfelelő tárolása miatt keletkező sérüléseire és az ezek által okozott meghibásodásaira ( pl. karcolás fólián, repedések),

-          helytelen szerelés és használat,

-          a kasírozott Dekorfóliás felületek nem a Gyártó hibájából keletkezett sérüléseire ( pl. nem megfelelő tisztítószerek , túl nagy tapadóképességű festőszalag stb. alkalmazása miatti károsodás), A festőszalagok 72 óránál tovább nem maradhatnak a kasírozott dekorfóliás felületeken.

-          a termék hibás működésére, ha az a Gyártótól és a használat körülményeitől függetlenül  bekövetkező különleges események eredményeként következett be (tűz, árvíz, stb. )

-          beltéri ajtószárnyak üvegből készült elemeire.

 1. A beltéri ajtókat csak a helységben az aljzatbeton kiöntése, a vakolás, a gipszelés, a csempézés, a tapétázás és ezekhez hasonló munkálatok befejezése után szabad beépíteni. A beépítés megkezdése előtt a helységeket ki kell szárítani, hogy elkerülhető legyen a HDF és az MDF elemek duzzadása. A helységek legyenek szárazok és legyen szellőzésük.

Az ajtókat nem szabad víz hatásának kitenni.

A nyílászárókat száraz, puha kendővel kell letörölni. Az üvegezés tisztításához tilos acetont tartalmazó szereket használni.

 1. A Gyártó a jótállás keretében fenntartja magának a jogot a felhasználó megterhelésére az értékcsökkenéssel, ha a hibás termék cseréje született döntés, de annak használata során keletkezett egyéb hibái is vannak, pl. karcolások, szennyeződések vagy más sérülések.
 2. Megalapozatlan reklamáció esetén a Gyártónak jogában áll a Vevőt megterhelni.
 3. A jótállási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgárjogi törvénykönyv előírásai irányadók.
 4. Az eladott fogyasztási cikkre érvényes jótállás nem korlátozza a Vevő jogait olyan esetben, amikor az áru nem felel meg a szerződésben rögzített tulajdonságoknak.
 5. Minden reklamációs és egyéb bejelentést az eladás helyén kell benyújtani.
 6. A jótállás csak a vásárlást igazoló számlával, pénztárjeggyel együtt érvényes.